Idas Have

Botaniske navne

Botaniske navne er en måde at identificere planter på

Der eksisterer en mangfoldighed af planter med en ekstrem variation fra kæmpetræer til miniature mosarter. For at skabe lidt orden i denne kompleksitet, er planterne blevet klassificeret i en række kategorier med forskellige egenskaber: Familier. En af pionererne inden for klassifikation og navngivning af planter var svenskeren Carl von Linné, der levede i oplysningstiden.


Test din viden om botaniske navne og plantefamilier i vores havequiz.

Hvilke elementer indgår i planters botaniske navne?

Plantens botaniske navn af et slægtsnavn efterfulgt af et artsnavn og evt. en sort. Slægtsnavnet kan sammenlignes med et efternavn, artsnavnet med et fornavn. Sortsnavn ses typisk hos forædlede planter.

F.eks. kaldes en hængebøg for Fagus sylvatica pendula. Fagus er slægtsnavnet, Sylvatica er artsnavnet, som betyder vokser i skov, og pendula er sortsnavnet, som betyder hængende.

Et kryds i navnet betyder, at planten er en hybrid, dvs. en krydsning af to forskellige arter.

Eksempler på botaniske navne

De botaniske navne er entydige og bruges globalt, så planterne præcist kan identificeres. De botaniske navne kommer fra græsk eller latin og beskriver f.eks. plantens struktur, farve eller størrelse. Hvis man har kendskab til latin, kan man ved hjælp af det botaniske navn få meget at vide om planten. Eksempler:

Albus (hvid)
Orientalis (fra orienten)
Odoratus (duftende)
Vulgaris (almindelig)
Canthus (tornet)

Mange sorter er også navngivet af forædleren, f.eks efter ham selv, hans familie eller kendte personer. Det er f.eks meget brugt om roser: Pernille Poulsen, Dr. Margrethe, H.C.Andersen.

H.C. Andersen rose

Almindelige plantenavne

Almindelige navne varierer land for land og sted for sted – en plante kan godt have flere forskellige navne. Eller to forskellige planter kan have samme almindelige navn. Det kan være ret kreative navne, som folkeviddet har fundet på. F.eks. kaldes en dekorativ, hvidblomstret bunddække med grålige blade for hønsetarm. Se andre eksempler på sjove plantenavne.


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *