Idas Have

Havens svære ord

Havedyrkning er en videnskab med mange vanskelige begreber. Her følger en haveordliste med definitioner i alfabetisk rækkefølge:

Alpine planter. Planter, der har deres oprindelse i bjergområder, og som derfor skal dyrkes i stenbede – gerne på skråninger. Alpine planter skal have det lyst og tørt.

Ballastplanter. Planter, hvis rødder er dækket med jord eller kompost. De sælges ofte indpakket i en sæk.

Espalier. Et espalier er en væg bestående af stolper, hvorpå der vokser slyngplanter. De skal have noget at hage sig fast i, som for eksempel armeringsnet eller udspændte wirer. Espalieret kan være op ad en mur eller fungere som en fritstående væg. Hermed kan den være med til at dele haven op i mindre rum.


Fungicid. Kemikalie til at bekæmpe svampesygdomme.

Herbicid. Kemikalie til at bekæmpe ukrudt.

Hisaku. Japansk vandpumpe af bambus.

Humus. Mørke, organiske stoffer, der fremkommer ved nedbrydning af plantemateriale, og som kan forbedre jordens kvalitet.

Hybrid. En krydsning af to forskellige arter.

Insekticid. Kemikalie til at bekæmpe insekter.

Kallus. Plantevæv, der danner et beskyttende lag over en overflade, som er blevet udsat for beskæring eller beskadiget.

Kolonnade. En søjlerække eller søjlegang, som beklædt med klatreplanter kan anvendes som rumdeler i haven. Det kan sammenlignes med en pergola uden tag.

Kultivar. En sort, dvs. en kulturform af en botanisk art. Navnet på kultivaren/sorten sættes i enkelt anførselstegn.

Nematode. Mikroskopisk, ormelignende organisme, der angriber insekter eller snegle. Den kan dog også fremkalde sygdomme hos planter, f.eks. kartoffelnematoden, en rundorm, der lever af kartoflens rødder.

Parterre. Formel havekonstruktion, hvor bedene er indrammet af f.eks. buksbom som i de symmetriske og formelle barokhaver. Læs mere om barokkens haver under havens historie.

Pergola. Ordet stammer fra latin (pergula = fremspring på en bygning). I vore dage er en pergola en tunnel af buer lavet af træ eller metal, hvorpå der vokser slyngplanter. Det kan for eksempel være klematis, roser eller tobakspibeplante. For enden af pergolaen kan med fordel placeres en siddeplads eller en skulptur som blikfang. En pergola er et af de elementer, som forholdsvis hurtigt kan få en ny have til at virke mere ugenert.

Pesticid. Kemikalie til at bekæmpe plantesygdomme.

Pomet. En pomet er en samling af frugtsorter. Ordet stammer fra æbler (pomme du terre).

Potager. En dekorativ køkkenhave. Blomster blandes med grøntsager, så nytte og skønhed tæller lige højt.

Rizom. Eller Rhizom. Opsvulmet, underjordisk stængel med knopper – plantens forrådsorgan.

Roset. Blad der sidder i jordoverfladen på en kort stængel, f.eks. husløg.

Solitærplante. Når en plante egner sig til at stå ‘solitært’, betyder det, at den kan være høj uden at vælte og kan stå alene i f.eks. en græsplæne. Træer og buske er typiske solitærplanter. Blandt stauder kan nævnes bronzeblad og solhat.

Spagnum. Plantefibre af den mosart som kaldes sphagnum, og som findes i moser. Et godt materiale for dyrkning af surbundsplanter, f.eks. blåbær og rhododenron.

Sukkulent. Plante med blade og/eller stængler, som egner sig til at lagre vand. Dermed kan de gro tørre steder som f.eks. stenbede, langs husmure og under tagudhæng. Husløg er et eksempel på en sukkulent.

Topdressing. Tyndt lag flis, kompost eller grus som lægges på jordoverfladen omkring planter for at forbedre struktur, vandbalance eller næringsindhold i jorden.

Topiarier. Planter, der er formklippede, så de fremstiller figurer, som f.eks. kugler eller fugle. Ordet stammer fra romertiden (topiarius = gartner).

Topiarier

Traktose. Når jorden er presset sammen af tunge maskiner, som har kørt på området. Jorden skal brydes op, så der kan komme luft til, før den kan tilplantes. Hvis man er i tvivl, om der er traktose, kan man grave et hul og fylde vand i. Hvis vandet ikke er forsvundet efter en mindre pause, er jorden for sammenpresset til, at der kan plantes.

Trompe l’oeil. Maleri, der illuderer et tredimensionelt landskab. Kan males på mure og hegn, så haven ser større og mere spændende ud. Det er et kendt kunsthistorisk begreb, som betyder “narrer øjet”. Malerteknikken blev udviklet til fuldkommenhed i barokken, hvor man endog kunne finde på at male bagsiden af et maleri på lærredets forside – eller et portræt sammensat af forskellige frugter.

Vanris. Klynger af nye, unge grene, der vokser fra det sted, hvor træet er blevet beskåret. Vanris opstår typisk, når man beskærer frugttræer om vinteren. Læs mere om beskæring.


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *