Idas Have

Nem have

Gør haven nem at passe

Slap af i den nemme have

Haven kan være en stressfaktor, hvis den ikke er indrettet fornuftigt. Så føler man, at slaget mod ukrudtet er en ulige kamp. Derfor er det naturligvis vigtigt, at haven er designet, så den er nem at passe. Her følger en række råd baseret på de erfaringer, vi har gjort os i Idas Have.


Følg en plan – det giver ro

Sørg for at få tegnet den nye have, så de store linjer ligger fast. Man kan sagtens flytte en staude eller en krukke, men det er dyrt og dumt at fortryde placeringen af belægning, hække, træer og store buske. Det kan anbefales at få en professionel til at skitsere de store linjer i en haveplan, inden man fælder store træer og buske – måske kan de komme til deres ret i et nyt havedesign.

Har man en plan over havens rum med angivelse af belægning, hække m.v., er det bare at gå i gang fra en ende af. Haveprojekterne virker nemmere og mere overskuelige. Siden kan man altid selv eksperimentere med de mindre planter, der nemt kan flyttes, hvis det viser sig, at de står uhensigtsmæssigt.

Lad haveredskaberne blive i skuret med en nem have

Drop den arbejdskrævende græsplæne

Alt for mange haveejere stresser over en stor plæne, der skal slås, rives, gødes, tromles osv. En græsplæne virker umiddelbart som en let løsning, men er faktisk et af de mest pasningskrævende elementer i en have. Desuden larmer det frygteligt meget om sommeren, når hele nabolaget klipper deres plæner. Støj i haven er i høj grad en stressfaktor.

Græs kan være fint som stier mellem bede – græsgange. Men overvej en ekstra gang, om der virkelig er behov for den store klassiske græsplæne omkranset af staudebede.

Levende hegn skal ikke klippes (så tit)

Hække skal klippes to gange om året, og plankeværk skal males og beskyttes mod alger. Derfor kan det være en god idé at plante levende hegn i skellet. En række buske, som får lov at brede sig, kræver ikke den samme omhyggelige pasning som en klippet hæk.

Buskene skal fornys – de ældste grene skal fjernes efter blomstring sammen med døde og knækkede grene eller grene, som vokser i den forkerte retning. Vedligeholdelsen er dog knap så akut som ved en rigtig hæk. Samtidig får man en varieret blomstring, der giver gode livsvilkår for fugle og andre dyr, som nyder at gemme sig i det dybe krat.

Små bede er hurtigt hakket af

Et kæmpe staudebed med mange forskellige planter kan tage pippet fra enhver. Ukrudtet skal holdes nede, og planter skal bindes op, klippes ned og deles på forskellige tider af året. Hvis man holder sig til en række små, afgrænsede bede, virker arbejdet meget mere overskueligt. Så kan man hakke bedene af, ét ad gangen.

Store grupper giver stordriftsfordele

Det er også en god idé at plante ens stauder i store grupper, hvis man ønsker en nem have. Det giver stordriftsfordele i arbejdet. Samtidig har det en flottere effekt, når den enkelte staude blomstrer. Jo større bedet er, og jo flere forskellige planter, der indgår, jo dygtigere skal man være for at skabe et bed, som er flot året rundt.

Har man mange krukker, kan de også med fordel placeres i grupper. Det ser overdådigt ud, og så er de nemmere at vande og studse, når de står samlet. Sørg i den forbindelse for, at der er let adgang til vandslangen i højsæsonen, hvor man kan risikere at skulle vande hver dag.

Plant på rette sted – og spar tid

Det er vigtigt at kende den enkelte plantes krav til lys-, vand- og jordforhold, så man kan placere den det rigtige sted. En vandkrævende staude skal f.eks. ikke plantes under et træ eller på en skråning. Så bliver den hurtigt kedelig at se på, med mindre man vander dagligt i tørre perioder. Jo mere optimal placering, jo mindre pleje.

Nogle planter er bare nemmere end andre, især i en ny have. Det er planter som trives næsten hvor som helst, og som vokser hurtigt; stauder som f.eks. knopurt, daglilje, lupin, bronzeblad og guldjordbær. Det eneste problem ved dem er, at de kan kvæle mere langsomt voksende stauder i deres nærhed.

Staude til nem have: Bronzeblad

Plant bunddække og lad hakken blive i skuret

De lave stauder som f.eks. storkenæb, lodden løvefod, hasselurt, slangeurt og vinca er gode i en nem have, fordi de forhindrer ukrudtet i at spire. Dermed slipper man helt for at luge jævnligt, hvilket er påkrævet i det almindelige staudebed.

Plant bunddækket i store, markante flader. Efter blomstring kan man med fordel klippe de visne blomster af i store håndfulde ad gangen. Så kommer der en ny blomstring senere på sæsonen.

Om foråret skal de visne plantedele fjernes, så de nye skud kan komme i gang, men ellers er der ikke ret meget arbejde forbundet med veletableret bunddække.

Læs mere om at undgå stress i haven med haveterapi.


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *