Idas Have

Havens mål

Opmåling nødvendig for at lave en god haveplan

Mål husets beliggenhed på grunden

Hvis du skal lægge en haveplan, er det nødvendigt at måle grunden relativt nøjagtigt op (+/- 10 cm). Det er vigtigt at kende husets beliggenhed på grunden, skellinjer samt placeringen af beplantning, belægning og anden fast inventar, som du ønsker at bevare.

Hvis du er heldig, ligger du inde med en tegning over huset på grunden, fra den gang huset blev bygget. I mange tilfælde er en sådan tegning gået tabt – forlagt af forrige ejere. Det er værd at forhøre sig hos kommunens byggesagskontor, om de er i besiddelse af en kopi. Hvis ikke, må du selv i gang med målestokken. Det kan være en god måde at lære sit hus at kende på.


Find matrikelkort på nettet

Man kan få lidt starthjælp til tegningen på den Offentlige InformationsServer, en statslig database som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. På OIS kan du se mange oplysninger om din (og din nabos) ejendom ved at søge på adressen. Du kan f.eks. se oplysninger om arealer, antal værelser, vurderingsoplysninger, tilstandsrapporter m.m.

Du kan finde et topografisk kort og få en idé om målene ved at at måle en side af gangen, men husk at det er incl. tagudhæng, da billedet er baseret på luftfoto. Zoom ind så langt som muligt og print siden ud. Brug printet til at notere de mål, du selv tager.

Husk nordpil på tegningen

Det tager en weekend

Det tager lang tid af opmåle et hus og en grund. Mange mål skal tages. Og herefter følger rentegningen. Selv med en mindre matrikel på ca. 800 kvadratmeter, kan du som utrænet roligt sætte en weekend af til formålet.

En tommestok på to meter er nok til en mindre grund. Større strækninger kan med fordel måles med en snor, som du kender længden på. Vælg om en dag, hvor det holder tørt og ikke blæser for meget. Sæt din udprintede matrikeltegning fast på et skriveunderlag, så du ikke skal stå og skrive op af muren eller nede på fliserne.

Først hus, herefter skel

Mål først husets sider og marker afstanden mellem hjørner, døre, vinduer, etc. Haveplanen skal tage højde for vinduernes placering, da udsigten skal være så god som mulig. Hvis dit hus har mange indhak, lyskasser, trapper, etc., kan det virke lidt uoverskueligt – tag én side af gangen og mål rigtigt første gang. Det er træls, hvis rentegningen ikke passer, og man skal ud og tjekke samtlige mål for at finde ud af, hvor man har målt forkert. Noter målene som meter med én decimal. Er afstanden 22 cm, skriver du 0,2.

Herefter måles husets afstand til skellinjer. Mål fra husets hjørner ved at forlænge husets sider med tommestokken/snoren ud til skellet, hvor det er muligt. Tilstræb at målestokken rammer skellinjen vinkelret. Tag også mål af udhuse; garager, haveskure m.v, med mindre du ved, at de skal nedrives.

Anlægsgartnerens mål

Opmåling af skråninger

Er der niveauforskelle i haven, skal de også estimeres. Brug en tørresnor i passende længde. I den ene ende binder du en solid, men tynd pind, som du banker ned i jorden på skråningens højeste punkt. Hold snoren stram forneden af skråningen. Få en til at hjælpe dig med at tjekke, om snoren er spændt vinkelret ud ved hjælp af vaterpas. Mål nu afstanden fra dér, hvor du holder snoren, og ned til jorden. Må skråningen flere steder; der kan sagtens være forskelle.

Rentegning

Nu kan du lave en tegning. Til en grund på 500-1000 kvadratmeter skal du bruge ternet papir i A3-format. Det er ikke nødvendigt at bruge millimeterpapir, men det ser lækkert ud. Brug en stiftblyant, så du kan viske ud, hvis du tegner forkert. Tegn grunden således, at én meter i haven er én cm på papiret – altså forholdet 1:100. Husk at sætte en nordpil på tegningen. Brug et kompas, hvis det ikke fremgår af OIS.

Placer bevaringsværdig beplantning på tegningen

Når du har tegnet hus, udhuse og skellinjer, bør du tage en masse kopier. Brug én af kopierne til at indtegne de elementer fra den gamle have, du gerne vil bevare i den nye. Træer, buske, hække, inventar, havebelægning og bede indtegnes ved at måle de enkelte elementers afstande til huset.

Eksperimentér med at tegne stier, terrasser, indre vægge til den nye have ind… eller giv tegningen til en havearkitekt. Du kan spare mange penge på haveplanlægning ved selv at lave forarbejdet med opmålingen.

Den gamle have – om hvordan haven så ud, da vi overtog den i vinteren 2007
Havegennemgang – om hvad havearkitekten kunne rådgive om på turen rundt i haven
Behov til den nye have – om hvordan vi har fået overblik og klarlagt vores behov til haven


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *