Idas Have

Ny haveplan

Haveplan for en have med skrånende grund

Med en skrånende grund havde vi ikke selv mod på at lave en haveplan. Derfor kontaktede vi Haveselskabet for at få hjælp af en havearkitekt. Man skal sætte knap 10.000 kr. af til at få lavet en haveplan: Tegninger af belægning og beplantning i den nye have. Man skal selv levere en tegning af havens mål.


Mødet med havearkitekten

Forarbejdet til haveplanen kræver en opmåling af grunden og en tegning, som havekonsulenten kan bruge som grundlag. Derudover skal man have klarlagt sine behov til haven – og gerne skrevet dem ned. Jo bedre forarbejde, jo bedre bliver ens haveplan.

Besøget startede med en spadseretur i haven, hvor vores konsulent, Torben Knudsen, udpegede, hvad der umiddelbart burde fældes, og hvad der var bevaringsværdigt i haven. Dernæst gennemgik vi vores behov til haven, og så gik han fluks igang med at skitsere en haveplan med vores måltegning som grundlag.

Han foreslog et design til den skrånende forhave, som vi aldrig selv havde tænkt på. I stedet for at grave jord væk for at planere stykket, kunne vi hælde jord på og plante en hæk i en halvcirkel udfor terrassen. Dermed udvides terrasseområdet betragteligt, samtidig med at det afskærmes for indgik.

Havearkitekten kom også med andre gode ideer til haven. Haveplanens tegninger med tilhørende beskrivelser af planter og belægning var lige til at gå til og implementere i de tempi, vi havde tid og råd. Det var bestemt alle pengene værd at bestille en haveplan.

Anlægsgartneren er igang

Haveplanens overordnede beskrivelse

Havens centrale rum er græsrummet ud for terrassen. Dette græsrum ligger i terrassens niveau, så det lejlighedsvis kan bruges som en stor opholdsplads. I dette rum kan bl.a. en hængesofa placeres. Uden for rummet henligger arealet stort set med den hældning, som det har i dag, dog bliver terrænet let terrasseret nedenfor det buede græsrum. I den store beplantning er kun frugt og bær med undtagelse af det sydvestlige område. Dette kan evt. også senere tilplantes med frugtbuske.

Niveauerne i vesthaven har havearkitekten illustreret med en skitse af tværsnittet. Ud mod vejen er der på tegningen antydet, at hækkene på begge sider af indkørslen forlænges lidt, henholdsvis ned mod vejen i venstre side og op mod huset i højre side.

Syd for huset bliver et mindre legeområde, men det kan udvides senere til legeområdet syd for det buede haverum, hvor et legehus senere kan bygges.

Haven mod øst bliver det mest enkle med en terrasse af f.eks. herregårdssten ud for køkkendøren. Urtehaven lægges som et felt i græsset. Så kan den nemt laves større eller mindre efter behov. Hvis der ikke skal være yderligere køkkenhave, kunne krydderurterne placeres i højbedet og så helt udelade buskbom her. Da buskbom er noget giftig, bør den ikke stå sammen med krydderurter.

Haveplan – beskrivelse af belægning

Haveplan – beskrivelse af beplantning


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *