Idas Have

Beplantning af nordvendt bed

Skyggetålende planter i nordvendt bed

Da vi modtog haveplanen fra havearkitekten var indgangspartiet det første, vi gik igang med. Nærmere bestemt det nordvendte bed, som vender ud mod indkørslen ved hoveddøren.

Det blev en – næsten – total omplantning. Det tog to dage for to mennesker, og så fik vi endda professionel hjælp til at fælde og bortkøre en række store buske.

Uskøn beplantning i nordvendt bed


Tilvokset nordvendt bed med rynkeblad og ene

Det nordvendte bed var heldigvis ikke plaget af ukrudt. Til gengæld var der en varmemesterbeskåret rynkeblad foran en medtaget ene (ses på billedet ovenfor).

Bag ved disse vækster var en masse snebær helt oppe ved hoveddøren, der havde formeret sig med udløbere til en lang række mindre buske rundt omkring i bedet. Helt oppe mod muren stod en uddød bambus. Forrest i bedet var noget vinca (liden singrøn) ved at kvæle nogle meget flotte høstanemoner, suppleret med lidt italiensk ingefær og forskellige løgvækster. Høstanemonerne var det eneste, havearkitekten anbefalede, at vi bevarede.

Næsten alt gammel beplantning i det nordvendte bed skulle væk

Opgravning af bambus og snebær i nordvendt bed

Vi startede med at få fældet resten af rynkebladet og enen. Og så gik vi igang med at grave snebær og bambus op.

Bambussen stod klinet op ad mur og tagbrønd, så vi kun kunne få spaden ind fra to sider – og det er jo sådan med bambus, at man ikke kan få spaden ned mellem rødderne. Heldigvis stod den ikke så dybt, så det var muligt at undergrave den stykke for stykke og slå dele af med en økse. Det to et par timer – meget rart, da det sidste store stykke endelig kunne løftes fri ved håndkraft.

Ny bunddække i nordvendt bed – væk med vincaen

Ny beplantning af nordvendt bed

Nu troede vi jo, at det hårde arbejde var slut, og det sjove kunne begynde, men det gamle bunddække tog også lang tid at få gravet op.

Mange løg dukkede op under gennemgravningen – de fleste skulle sættes ned i et andet bed. Nogle botaniske tulipaner og scilla i fuldt flor lod vi stå, selvom det er meningen, at der kun skal være perlehyacinter og pinselinjer sammen med høstanemonerne. Høstanemonerne skulle deles.

På billedet ses den nye bunddække: Kæmpestenbræk (den flyttede vi fra et andet sted i haven). Bagerst lammeøre (der er sol her på hjørnet) – men det er kun en midlertidigt dække, indtil rosenbusken er blevet større.

Det færdigplantede bed


Det færdigplantede nordvendte bed

Den er meget, meget lille, men ca. 1 m fra murens hjørne står rosenbusken (Rosa alba ‘Maxima’).

Op ad muren midt i bedet er plantet en klatrehortensia (Hydrangea anomala ssp. petiolaris) – der har vi flottet os lidt og købt en stor plante til ca. 280 kr. Havearkitekten har tegnet to stk ind på planen, men vi starter lige med én her. Der er delte meninger, om klatrehortensiaen skal have hjælp til at hæfte sig på muren. Officielt er den jo selvhæftende, men nu må vi se…

Det nordvendte bed set fra hovedindgangen

Nordvendt bed set fra indgangen

Helt henne ved indgangen står en italiensk ingefær, som vi ind til videre har ladet stå, fordi de marmorerede blade er meget dekorative – og fordi der skal være noget, indtil de nye planter vokser op. Om sommeren blomstrer stauden med giftige orange spyd, men de kan let brækkes af.

Ved siden af står en buksbom – det var meningen, det skulle være den relativt hurtigvoksende sort Balder, men den var udsolgt, så her har vi valgt en lignende. Vi har købt de store planter på Broby Planteskole.

Bunddækket har vi byttet os til eller fundet andre steder i haven – således kan man spare mange penge! Det er primært hasselurt (Asarum europaeum). Forrest i bedet er sat bispehue (Epimedium perralchicum ‘Frohnleiten’).

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *