I højbedet med rododendron består bunddækket af en blanding af efterårs- og forårsblomstrende lyng.

Forårslyngen er en hvidblomstrende sort, der lyser op, efterhånden som dagene bliver længere.

Lyng skal beskæres efter blomstring for at få tætte, stærkt blomstrende puder.

Hvis man venter til forårslyngen er afblomstret, kan man beskære hele molevitten om foråret.

Beskæring af efterårslyng