Snefnug på stilke
visker til slægtningene:
Det’ vores tur nu.

Ja, sneen er smeltet, og vintergækkerne spirer frem. Ifølge én kristen legende opstod vintergækken, da en engel åndede på et snefnug for at trøste Eva efter syndefaldet, og ifølge en anden skal vintergækken have blomstret allerede 2. februar, da jomfru Maria efter jødisk skik fremstillede sig selv og det 40 dage gamle Jesubarn i templet (kyndelmisse).

Nu er det forår…

Første forårsdag
Første forårsdag